Instellingen

Ga naar het tabblad Instellingen in het menu bovenaan.  

Hier krijgt u volgende overzicht: 

 1. Factuurlay-out
 2. Voorwaarden
 3. Bedrijfsinfo
 4. E-mailinstellingen
 5. Werkbonlay-out (dit wordt enkel weergegeven bij het Pro en Pro Plus pakket)
 6. Overige instellingen
 7. Licensie
 8. Gebruiksvoorwaarden
 9. Versie

1. Factuurlay-out

 • Logo
  • Via ‘bestand kiezen’ kan u uw logo zoeken op uw pc, het correcte bestand openen nadien ‘Logo uploaden’.
 • Kleur
  • De kleur die u hier kiest, is de kleur van uw factuurnummer, via Voorbeeld factuur kan u een voorbeeld van uw lay-out bekijken. 
 • Betaalvermelding
  • Welke mededeling wil u vermelden? 
  • Uw factuurnummer, klantnummer, …
  • U kan het gewenste selecteren en op macro invoegen klikken
  • Nadien komt deze in het kadertje daaronder te staan, waarna u de betaalvermelding kan opslaan
  • Standaard is het documentnummer ingesteld als betaalvermelding

2. Voorwaarden

Het aantal voorwaarden dat u dient te voorzien, is afhankelijk van het door u gekozen pakket. 

Klik op een documenttype en de algemene voorwaarden van dit documenttype openen. 
Hier kan u uw voorwaarden invullen en op opslaan klikken. 
Dit dient u te doen voor alle documenttypes die u gebruikt. 

3. Bedrijfsinfo

Vul hier al jouw gegevens in en klik op opslaan. 

4. E-mailinstellingen

E-mailinstellingen
 • Methode voor versturen van e-mails
  • Gebruik eigen SMTP-server
  • Bij deze instelling kan u uw documenten versturen vanuit uw eigen e-mailadres
  • Selecteer een provider
  • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

Templates

 • Hier kan u de teksten instellen die u standaard wenst te gebruiken, bij het versturen van uw documenten (factuur, offerte, bestelbon, werkbon, …) Afhankelijk van uw type pakket kan u dit aanpassen voor verschillende documenten.
 • Selecteer een e-mailtemplate en klik op bewerken indien u een bestaande wenst te bewerken.
 • Klik op nieuwe template toevoegen, om een volledig nieuwe template toe te voegen
 • Indien u een template gaat bewerken of een nieuwe template gaat toevoegen, kan u in de tekst Macro’s toevoegen
  • Macro’s zijn bijvoorbeeld: het documentnummer, documentdatum, bedrag, …

5. Werkbonlay-out

Deze instelling zal u enkel zien wanneer u gebruik maakt van het Pro of Pro Plus pakket. 
In de handleiding over de werkbonnen komen we hierop terug. 

6. Overige instellingen

Wat u hierin kan aanpassen is ook afhankelijk van het door u gekozen pakket. 

 • Bestelbonnen
  •  Indien u standaard een prefix of een suffix wenst te voorzien bij het nummer van de bestelbon kan u dit hier voorzien. 
  • Ook het volgend nummer (startnummer) van bestelbon geeft u hier in éénmalig in. 
 • Boekhouding
  • Laatste dag huidig boekjaar dient u hier in te vullen, indien dit zou afwijken van onze standaard instelling. Standaard staat dit op 31 december. 
  • Wenst u UBL toe te voegen aan uw e-mails of uw boekhoudsoftware in BCC te plaatsen bij het versturen van de documenten? Dan kan u dit hier instellen. 
 • % BTW
  • Prijzen inclusief of exclusief BTW behandelen
  • Gebruik standaard BTW-tarief
   • Dit kan u gebruiken wanneer u telkens hetzelfde BTW-percentage gebruikt
   • Standaard staat dit ingesteld op ‘Nee’
  • Standaard BTW-tarief: Hier kan u het BTW-percentage invullen wanneer u bij het gebruik standaard BTW-tarief ‘Ja’ hebt aangeduid
 • Facturen
  • Zet QR-code met betaaldgegevens op factuur. Qr-code bevat bedrijfsnaam, IBAN, BIC, betaalreferte en openstaand bedrag. Dit kan gelezen worden in de meeste bankapps voor smartphone. Als u dit wil gebruiken, kan u dit hier instellen. 
  • Betaalmethoden: Wanneer u een factuur aanduid als zijnde betaald, kan u onmiddellijk aanduiden via welke weg deze betaald is. De mogelijkheden kan u hier verder aanvullen
  • Wenst u op uw documenten standaard een prefix of suffix te voorzien bij het nummer kan u dit ook hier instellen. 
  •  Ook de betaaltermijn in dagen en het volgend nummer (startnummer) van uw factuur geeft u hier in. 
 • Lay-out
  • Hier kan u uw voorkeuren aanduiden, zoals bv. e-mailadres weergeven op documenten
 • Offertes
  • Standaardtitel voor offertes. Hier heeft u de mogelijkheid om de titel van uw offertes aan te passen naar bestek of raming. Indien u grotendeels gebruik maakt van offerte en slechts af en toe een bestek of raming nodig heeft, kan u de dit best op offerte laten staan. U kan de titel nog aanpassen bij het aanmaken van de offerte zelf. Meer informatie hierover zal u terugvinden in de handleiding over de offerte.
  • Wenst u op uw documenten standaard een prefix of suffix te voorzien bij het nummer kan u dit ook hier instellen. 
  • Ook de geldigheidsduur van uw offertes en het volgend nummer (startnummer) van uw offerte geeft u hier in. 
 • Prijzen
  • Uw voorkeuren aangaande de prijslijst kan u hier aanpassen
  • Artikelnummers gebruiken
  • Winstmarges al dan niet weergeven in de prijslijst
  • Boekhoudkundige velden weergeven
   • U kan standaard een algemene rekening + omschrijving invullen
   • Indien u voor bepaalde artikels een afwijkend algemene rekening wil ingeven, kan dit door te klikken op de categorienaam in uw prijslijst. Meer informatie hierover zal u terugvinden in de handleiding over de Prijzen en voorraad. 
 • Werkbonnen
  • Standaardlay-out werkbon: hier kan u opgeven welke lay-out van werkbon u standaard verkiest. Meer informatie kan u hierover terugvinden in de handleiding over Werkbonnen. 
  • Geef prijzen weer op werkboninhoud. Bij de aanmaak van uw werkbonnen kan u tevens een overzicht laten zien van de artikels, wenst u deze op de werkbon te laten verschijnen met of zonder hun prijzen. Deze keuze kan u hier maken.
  • Duid ook hier aan of u het logboek en de eindtotalen wil weergeven op de werkbon
  • Ook het volgend nummer (startnummer) van de werkbon geeft u hier in.