Instellingen

Ga naar het tabblad Instellingen in het menu bovenaan.  

 

Hier krijgt u volgende overzicht: 

 1. Documentlay-out
 2. Voorwaarden
 3. Bedrijfsinfo
 4. E-mailinstellingen
 5. Werkbonlay-out (dit wordt enkel weergegeven bij het Pro en Pro Plus pakket)
 6. Documenttemplates
 7. Vertalingen
 8. Gebruikers
 9. Overige instellingen

1. Documentlay-out

 • Bedrijfslogo
  • Via ‘bestand kiezen’ kan u uw logo zoeken op uw pc, het correcte bestand openen nadien ‘Logo uploaden’.
 • Thema
  • De kleur die u hier kiest, is de kleur van uw factuurnummer, via Voorbeeld factuur kan u een voorbeeld van uw lay-out bekijken. 
 • Betaalvermelding
  • Welke mededeling wil u vermelden? 
  • Uw factuurnummer, klantnummer, …
  • U kan het gewenste selecteren en op macro invoegen klikken
  • Nadien komt deze in het kadertje daaronder te staan, waarna u de betaalvermelding kan opslaan
  • Standaard is het documentnummer ingesteld als betaalvermelding
 • Overige opties

2. Voorwaarden

Het aantal voorwaarden dat u dient te voorzien, is afhankelijk van het door u gekozen pakket. 

Hier kan u per documenttype de voorwaarden instellen: 

Klik op een documenttype en de algemene voorwaarden van dit documenttype in te geven / aan te passen. 
Klik nadien op opslaan.
Dit dient u te doen voor alle documenttypes die u gebruikt. 

3. Bedrijfsinfo

Vul hier al jouw gegevens in en klik op opslaan. 

4. E-mailinstellingen

E-mailinstellingen
 • Methode voor versturen van e-mails
  • Gebruik eigen SMTP-server
  • Bij deze instelling kan u uw documenten versturen vanuit uw eigen e-mailadres
  • Selecteer een provider
  • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

Templates

 • Hier kan u de teksten instellen die u standaard wenst te gebruiken, bij het versturen van uw documenten (factuur, offerte, bestelbon, werkbon, …) Afhankelijk van uw type pakket kan u dit aanpassen voor verschillende documenten.
 • Selecteer een e-mailtemplate en klik op bewerken indien u een bestaande wenst te bewerken.
 • Klik op nieuwe template toevoegen, om een volledig nieuwe template toe te voegen
 • Indien u een template gaat bewerken of een nieuwe template gaat toevoegen, kan u in de tekst Macro’s toevoegen
  • Macro’s zijn bijvoorbeeld: het documentnummer, documentdatum, bedrag, …

E-mailhandtekening

Elke gebruiker kan binnen uw boekhouding een eigen e-mailhandtekening instellen. 
Daarnaast kan u ook een e-mailhandtekening genereren op basis van uw bedrijfs- en gebruiksgegevens. 

5. Werkbonlay-out

Deze instelling zal u enkel zien wanneer u gebruik maakt van het Pro of Pro Plus pakket. 
In de handleiding over de werkbonnen komen we hierop terug. 

6. Documenttemplates

Hier kan u nieuwe templates aanmaken, bestaande templates bewerken of verwijderen. 

Een template aanmaken kan u doen bij de opmaak van een document of via deze weg. 

Wanneer u van hieruit een template wenst aan te maken, klikt u op ‘toevoegen’.
Nadien kan u bij algemene info een Naam aan uw titel geven + eventueel een standaard titel die u wenst te gebruiken in templates. 

In het tabblad lijnen kan u lijnen en beschrijvingslijnen toevoegen. 

Nadien klikt u op ‘Opslaan’. 

Indien u de template wenst toe te passen bij het aanmaken van een document, gaat u in de invoicer klikken op ‘Openen’ en dan selecteert u de template die u wenst te gebruiken. 

7. Vertalingen

In dit tabblad kan u woorden of zinnen klaarzetten in Engels, Frans of Duits. 

8. Gebruikers

Hier ziet u een overzicht van alle reeds gekende gebruikers of personeelsleden. In het pro pakket zit 1 gebruiker en 5 personeelsleden inbegrepen. 

Een personeelslid heeft toegang tot de werkbonnen en het klantenbestand. Dit zijn de 2 enige modules dat het personeelslid ziet bij het inloggen op KMO-Facturatie. 

Via bovenvermelde knoppen kan u een Nieuwe gebruiker of Nieuw personeelslid toevoegen. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen dient u eerst contact met ons op te nemen, dit kan via info@kmofacturatie.be of via de helpdesk. 

Van zodra wij een extra gebruiker aan uw account hebben toegevoegd kan u een nieuwe gebruiker aanmaken. 

Een nieuw personeelslid of gebruiker aanmaken, kan als volgt: 

De voornaam, achternaam en e-mailadres dient u verplicht in te vullen bij het aanmaken van een personeelslid of gebruiker. Wanneer u alle velden heeft ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’. Nadien ontvangt uw personeelslid/gebruiker automatisch een e-mail met de inloggegevens. 

Nadien kan u voor uw gebruiker instellen in welke modules deze documenten kan lezen, maken, bewerken of verwijderen. Hiervoor klikt u bij de gebruiker op ‘Opties’, ‘Permissies instellen’. 

In het volgende overzicht kan u de permissies instellen: 

Wanneer alles correct staat, klikt u op ‘Wijzigingen opslaan’. Als de gebruiker nu gaat inloggen in KMO-Facturatie, zal hij enkel de modules zien waarvoor u toegang heeft gegeven. 

9. Overige instellingen

Wat u hierin kan aanpassen is ook afhankelijk van het door u gekozen pakket. 

  • Boekhouding
   • Laatste dag huidig boekjaar dient u hier in te vullen, indien dit zou afwijken van onze standaard instelling. Standaard staat dit op 31 december. 
   • Het volgende nummer voor uw klanten en leveranciers
   • Custom velden voor uw klantenfiches. U kan ingeven welke custom velden u wenst te gebruiken in uw klantenfiches. Van zodra u dit heeft ingegeven, ziet u deze extra velden in uw klantenfiches staan, waarna u deze kan invullen per klant.
   • Ingestelde tabelfilters onthouden: standaard worden de tabelfilters niet onthouden. Indien u dit toch wenst, kan u dit hier aanpassen. 
   • Wenst u UBL toe te voegen aan uw e-mails of uw boekhoudsoftware in BCC te plaatsen bij het versturen van de documenten? Dan kan u dit hier instellen. 
  • Prijzen
   • Betaalmethoden aanvullen
   • Prijzen inclusief of exclusief BTW behandelen
   • Gebruik standaard BTW-tarief
    • Dit kan u gebruiken wanneer u telkens hetzelfde BTW-percentage gebruikt
   • Eenheden gebruiken, indien u wenst dat er naast het aantal op uw document ook de eenheid vermeld wordt. Alle mogelijkheden die u wenst te gebruiken dient u in de eenhedenlijst in te geven. 
   • Winstmarges al dan niet weergeven in de prijslijst
   • Configuratie prijzengroepen 
   • Boekhoudkundige velden weergeven 
    • U kan standaard een algemene rekening + omschrijving invullen
    • Indien u voor bepaalde artikels een afwijkend algemene rekening wil ingeven, kan dit door te klikken op de categorienaam in uw prijslijst. Meer informatie hierover zal u terugvinden in de handleiding over de Prijzen en voorraad. 
  • Facturen
   • Hier duidt u aan met welk nummer u uw facturatie wenst op te starten. 
   • Wenst u op uw documenten standaard een prefix of suffix te voorzien bij het nummer kan u dit ook hier instellen. 
   •  Ook de betaaltermijn in dagen en het volgend nummer (startnummer) van uw factuur geeft u hier in.
   • Financiële korting: hier kan u aanduiden of u financiële korting / korting contant wil toepassen op uw verkoopfacturen. Geef hier uw standaard percentage en betaaltermijn voor de financiële korting in. 
  • Offertes
   • Standaardtitel voor offertes. Hier heeft u de mogelijkheid om de titel van uw offertes aan te passen naar bestek, raming of kostenraming. Indien u grotendeels gebruik maakt van offerte en slechts af en toe een bestek of raming nodig heeft, kan u de dit best op offerte laten staan. U kan de titel nog aanpassen bij het aanmaken van de offerte zelf. Meer informatie hierover zal u terugvinden in de handleiding over de offerte.
   • Volgende nummer: geef hier uw startnummer op voor uw offertes.
   • Wenst u op uw documenten standaard een prefix of suffix te voorzien bij het nummer kan u dit ook hier instellen.
   • Lijntotalen al dan niet verbergen
   • Ook de geldigheidsduur van uw offertes en het volgend nummer (startnummer) van uw offerte geeft u hier in. 
  • Bestelbonnen
   • Ook het volgend nummer (startnummer) van bestelbon geeft u hier in éénmalig in. 
   •  Indien u standaard een prefix of een suffix wenst te voorzien bij het nummer van de bestelbon kan u dit hier voorzien.
  • Dagontvangstenout
   • Hier geeft u uw startnummer op
  • Werkbonnen
   • Ook het volgend nummer (startnummer) van de werkbon geeft u hier in. 
   • Geef prijzen weer op werkboninhoud. Bij de aanmaak van uw werkbonnen kan u tevens een overzicht laten zien van de artikels, wenst u deze op de werkbon te laten verschijnen met of zonder hun prijzen. Deze keuze kan u hier maken.
   • Duid ook hier aan of u het logboek en de eindtotalen wil weergeven op de werkbon
   • Ook of u het werkbonoverzicht wil weergeven op uw factuur kan u hier aanduiden
   • Standaardlay-out werkbon: hier kan u opgeven welke lay-out van werkbon u standaard verkiest. Meer informatie kan u hierover terugvinden in de handleiding over Werkbonnen.
  • Integraties
  • Labels


Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

gratis facturatieprogramma