Leveranciersbestand en aankoopfacturen

In het dashboard kan u klikken op het icoon van leveranciers of u kan via het menubalk bovenaan gaan en daar klikken op klanten, in de kolom links verschijnt er dan Klanten, Leveranciers, Personeel. Waarna u op Leveranciers kan klikken en zo in het leveranciersbestand terecht komt. 

Knop via het dashboard

1. Leverancier opzoeken

Via dit invulveld kan u zoeken op volgende gegevens: leveranciernummer, naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer of e-mailadres. Van zodra u begint te typen, komen de mogelijke leveranciers tevoorschijn. Door op één van deze lijnen te klikken, opent u de leverancierfiche.

2. Leverancier toevoegen

Wanneer u klikt op de knop ‘+ Leverancier toevoegen’, wordt er voor u een tweede scherm geopend. 

Vul hier alle gegevens in en klik op de knop ‘Leverancier toevoegen’. 

Deze komt nu mee in de lijst te staan. 

3. Leveranciergegevens bewerken

Als u de gegevens van een leverancier wil aanpassen, dient u de leverancier eerst te zoeken. (zie punt 1) Van zodra u de juiste fiche heeft geopend kan u rechts bij ‘Leveranciersinfo’ de gegevens aanpassen via de knop ‘Bewerken’. 

Na de aanpassing dient u te klikken op 'Leverancier bijwerken'.

4. Aankoopfactuur ingeven

Open het leveranciersbestand. (bovenaan verder toegelicht) Zoek de juiste leverancier op of voeg een nieuwe leverancier toe. Wanneer u klikt op de leverancier die u nodig heeft opent de desbetreffende leveranciersfiche. 

Klik nu op ‘+Aankoopfactuur toevoegen’.

Van zodra u klikt op ‘+ Aankoopfactuur toevoegen’ opent de invoicer. 

Hier dient u alle gegevens in te vullen van de aankoopfactuur: 
– Het aantal stuks
– De beschrijving van de artikels (Indien u begint te typen zal er automatisch een voorstel gedaan worden. Tevens kan u via prijs zoeken het juiste artikel selecteren)
– eventueel het artikelnummer en de korting
– Prijs per stuk excl. BTW
– Koppeling voorraad: als u dit aanvinkt zullen de aangekocht artikels mee in de voorraadlijst komen

Voorraadgebruik: 
Hier kan u de wijzigingen in de voorraad zien, wanneer u ‘koppeling voorraad’ aanvinkt. 

Factuurinfo: 
Geef hier het factuurnummer, factuurdatum en vervaldatum in. 

Samenvatting: 
Daar zal u een overzicht krijgen van het totaal bedrag van uw aankoopfactuur. 

Klik nu op ‘Opslaan’ en de aankoopfactuur met de eventuele verwerking van de voorraad zit in het programma. 

5. Overzicht aankoopfacturen + acties

Een overzicht van alle aankoopfacturen kan u terugvinden in de leveranciersfiche of bij Financieel – Aankoopfacturen. Bij de 2e optie ziet u alle aankoopfacturen van alle leveranciers staan. 

In het overzicht worden volgende kolommen weergeven: 
– Factuurnummer
– Leverancier (wanneer u het overzicht bekijkt via financieel – aankoopfacturen)
– Datum
– Totaal: het totaal bedrag van de aankoopfactuur 
– Status: dit staat op betaald of vervallen + melding aantal dagen vervallen

In de laatste kolom kan u via opties verschillende acties uitvoeren: 
– De aankoopfactuur bekijken, bewerken of verwijderen
– Markeren als betaald