ūüöÄ Release notes voor versies 1.x.x‚Äč

Hieronder vindt u release notes voor oudere versies van KMO – Facturatie.

1.2.1, 27 november 2020

 • Offertes kunnen nu ook worden geweigerd door klanten via deelbare URL
 • Mailtemplate en mailactie 'offerte herinnering' toegevoegd.

1.2.0, 30 oktober 2020

 • Klanten- en leveranciersbestanden kunnen nu naar Excel ge√ęxporteerd worden
 • Prijslijsten kunnen nu naar Excel ge√ęxporteerd worden en vanuit Excel ge√Įmporteerd worden
 • Klantenfiches, inclusief hun inhoud, kunnen verwijderd worden
 • Instellen einddatum boekhoudjaar is nu mogelijk (Instellingen - Overige Instellingen - Boekjaar)
 • Instellen aangepaste factuurdatum is nu mogelijk op facturen en creditnota's (zie 'Opties' in bewerkscherm)
 • Eindtotalen kunnen op de werkbon vermeld worden (Instellingen - Overige Instellingen - Werkbonnen)

1.1.0, 11 september 2020

 • Ondersteuning voor tweede IBAN/BIC toegevoegd
 • Nieuw factuurlay-out 'horizontal' toegevoeg. Ga naar Instellingen - Factuurlay-out en kies 'horizontal' in het 'Thema' - blok.

1.0.3, 7 augustus 2020

 • Boekhoudkundig vak 'Kostenplaats' toegevoegd
 • Automatische e-mails verstuurd bij online aanvaarden van een offerte

1.0.2, 7 augustus 2020

 • Mogelijkheid toegevoegd om offertes door klanten te laten accepteren doormiddel van delen via een unieke URL.

  Klik op Opties - Link delen om een URL te maken waarmee de klant zijn of haar offerte digitaal kan ondertekenen.

  Ga naar Instellingen - E-mailinstellingen en voeg de macro "Publieke download URL" toe aan uw offertetemplate als u deze URL automatisch wil doormailen naar klanten.
 • Helppagina's toegevoegd: ga naar Instellingen - Help om de handleidingen te raadplegen.

1.0.1, 3 juli 2020

 • Mogelijkheid toegevoegd om facturen, offertes en bestelbonnen te delen via een unieke URL. Klik op een document op "Opties - Link delen" om een unieke URL te delen.
 • Mogelijkheid toegevoegd om e-mailadres, telefoonnummer en website toe te voegen aan documenten. Ga naar "Instellingen - Overige instellingen - Factuurinstellingen" om de instellingen te activeren.
 • Mogelijkheid toegevoegd om logboeken op werkbonnen niet op PDF weer te geven. Ga naar "Instellingen - Overige instellingen - Werkboninstellingen" om de instelling te activeren.
 • Bugfix voor e-mailinstellingen waarin bestaande gebruikersnaam en wachtwoord niet meer terug werd weergegeven.

1.0.0, 19 juni 2020

 • Algemeen onderhoud
 • Uitbreiding formulierinterface (ProPlus)

0.10.9, 16 mei 2020


 • Optionele betaal QR-code toegevoegd aan facturen. Ga naar Instellingen - Overige Instellingen en schakel 'Zet QR - code met betaalgegevens op factuur' in om automatisch een betaal QR-code op onbetaalde facturen te zetten.
 • Prijzen in PDF werkboninhoud kunnen worden weergegeven, ga naar Instellingen - Overige Instellingen en schakel 'Geef prijzen weer op werkboninhoud' in.
 • Verbeteringen aan e-mailinstellingen: accounts van Microsoft, Google, Telenet, Skynet, TransIP, Combell en One.com worden nu automatisch ondersteund.
 • Fixes in lay-out werkbonnen.
 • Fixes in donker thema.

0.10.8, 4 april 2020

 • Werkbonnensysteem toegevoegd
 • Opzoeken bedrijfsgegevens uit Belgische KBO nu mogelijk vanuit klantenfiche
 • Mogelijkheid tot toevoegen van betaalmethode bij aanmaken facturen en betaalopvolging

0.10.6, 11 december 2019

 • Paginanummering blijft behouden bij het uitvoeren van acties in factuurlijsten
 • Laadsnelheid verbeterd van formulierlijsten
 • Eerste versie van API - toegang toegevoegd
 • Verbeteringen aan Pro+ formuliersoftware

0.10.5, 17 november 2019

 • Functie toegevoegd om bijlagen te uploaden en te verwijderen in e-mails
 • Verbeteringen in ProAcc export
 • Bugfix waarbij 'aantal' automatisch op 1 werd gezet bij het inladen van een prijs

0.10.4, 3 november 2019

 • Volledige herwerking invoicer
 • Detailpagina, titel, prefix en suffix zijn verhuisd naar het nieuwe 'Opties' - menu in de invoicer
 • Auto-complete van prijzen in invoicer kan nu scrollen en met pijltoetsen worden bediend
 • Mogelijkheid tot aanpassen BTW - instelling (incl. of excl. BTW) per factuur / offerte / ... toegevoegd
 • Bestelbonnen toegevoegd
 • Templates slaan nu prefixes, suffixes en BTW - instelling op
 • Functionaliteit voor afprinten van overzichten toegevoegd
 • "Inventaris" heet nu "Voorraad"
 • Mailtemplate voor tweede betaalherinnering toegevoegd
 • Prijzen worden op naam gesorteerd binnen hun categorie
 • Mogelijkheid toegevoegd tot verplaatsen van prijscategorieen
 • Klantenfiches worden automatisch geopend na aanmaken nieuwe klant

0.10.3, 5 juli 2019

 • Totaalbedrag in planning kan nu worden uitgespreid
 • Realtime voorbeeld toegevoegd aan planner
 • Verbeteringen in ProAcc exportfunctie
 • Oplossing voor ontbrekende boekhoudnummers in export
 • Facturen die 'BTW Verlegd' zijn krijgen de vermelding 'Totaal' in plaats van 'Totaal incl. BTW'
 • Integratie formuliersoftware
 • Instelbare prefix voor documentnummers

0.10.2, 26 mei 2019

 • Mogelijkheid toegevoegd tot toevoegen van verschillende e-mailtemplates per categorie
 • Uitbreidingen aan klantenfiches
 • Aanpassing lay-out overzichtstabellen
 • Grafiek toegevoegd aan financieel overzicht
 • Macro's toegevoegd aan invoicer
 • Lay-outaanpassing factuurtemplate voor betere zichtbaarheid in vensterenveloppen
 • Offertes kunnen als 'geweigerd' gemarkeerd worden
 • Invoervak detailpagina en gedetailleerde lijnen kan worden vergroot door rechtsonder op het vak te slepen

0.10.1, 26 maart 2019

 • Verbeterd inventarisbeheer: aankoopfacturen, verkoopfacturen en dagontvangsten worden nu weergegeven onder Inventaris en in gekoppelde prijzen
 • Wijzigingen in inventaris worden automatisch getoond bij aanmaak verkoopfactuur, dagontvangst, creditnota of aankoopfactuur
 • Aankoopprijs en winstmarge kunnen nu worden weergegeven naast prijzen die gekoppeld zijn aan inventaris (in te schakelen onder Instellingen - Overige instellingen - Winstmarges prijslijst weergeven
 • Keuzemenu offertetitels toegevoegd (offerte, raming, bestek)
 • Offertes die aangemaakt worden met 0% BTW zonder speciale BTW - instellingen (BTW verlegd, attest geactiveerd, intracommunautair, niet-BTW-plichtige onderneming) worden vanaf nu als 'Offerte exclusief BTW' behandeld
 • Macro's toegevoegd voor bedrijfslogo en documenttitel
 • Sneltoets voor zoeken toegevoegd in invoicer (druk op F2 om prijslijsten en zoekbalken te openen)
 • Algemene stabiliteitsverbeteringen en optimalisaties

0.10, 10 maart 2019

 • Betalingsopvolging per factuur en offerte uitgebreid met logboek, klik op 'Opties' - 'Logboek' in een factuur- of offertelijst voor meer info
 • Status 'Geaccepteerd' toegevoegd aan offertes
 • Factuurplanningen blijven niet langer op 'Afgelopen' staan indien geen stopdatum werd ingevuld
 • Wijzigingen in lay-out factuuroverzichten: overzichten worden nu per 10 in pagina's weergegeven
 • Probleem verholpen waarbij notities niet meer konden verwijderd worden
 • Periodieke factuurplanningen beginnen nu op ingegeven startdatum

0.9, 25 februari 2019

 • Factuurtemplates: inhoud van facturen kan als template worden opgeslagen voor latere facturatie en planning
 • Factuurplanningen: planner om met instelbare perioden nieuwe facturen aan te maken
 • Export van financieel overzicht naar Exact ProAcc (beta)
 • Bugfix in invoicer waardoor bewerkte lijnen telkens onderaan werden toegevoegd in plaats van op hun oorspronkelijke plaats
 • Prestatieverbeteringen in financiele overzichten en klantenfiches
 • Uitbreiding factuurlay-out wanneer verschillende BTW - percentages worden ingeboekt
 • Optie 'verlegd' toegevoegd aan BTW - keuzemenu
 • Vakken voor RPR toegevoegd aan bedrijfsinstellingen
 • Elementen in factuurlay-out worden weggelaten indien gelijk aan 0

0.8, 27 januari 2019

 • Meer details zichtbaar in nieuw aangemaakte facturen (totaal net, korting, btw, totaal incl btw, openstaand, reeds betaald).
 • Functionaliteit toegevoegd voor afboeken voorschotfacturen
 • Kortingen worden nu altijd omgerekend naar absolute cijfers op facturen
 • Aangepaste titel instellen in PDF's is nu mogelijk (bv. Bestek i.p.v. Offerte)
 • Probleem verholpen waarbij BTW - bedrag in Overzicht - Export niet werd getoond
 • Aanvulling algemene voorwaarden

0.7.2, 19 januari 2019

 • Fix voor bewerken van creditnota's
 • Creditnota's voor facturen gemaakt in een vorig programma kunnen nu ook worden ingeboekt
 • Bewerken ingeschakeld voor alle facturen, creditnota's, offerte's en dagontvangsten
 • Beschrijvingslijnen kunnen nu overal gepositioneerd worden i.p.v. enkel onderaan het document

0.7.1.1, 14 januari 2019

 • Fix voor instelknop algemeen BTW percentage in invoicer.

0.7.1, 13 januari 2019

 • Aankoopfacturen kunnen als betaald/niet-betaald worden gemarkeerd
 • Aankoopfacturen inboekbaar als creditnota
 • Financieel overzicht exporteert nu ook aankoopfacturen
 • Standaardfilters toegevoegd aan financieel overzicht
 • Artikelnummers kunnen worden ingesteld in prijslijsten
 • Verbeteringen in het inventarisbeheersysteem
 • E-mailtemplates zijn nu bewerkbaar
 • Probleem opgelost bij dagontvangsten inclusief BTW
 • Dagontvangsten zijn altijd aanvulbaar
 • Notitiepaneel in klantoverzicht verbeterd
 • Zoekbalken toegevoegd (en shortcut F2)
 • Iconen toegevoegd in menu's