🚀 KMO - Facturatie 2.3.0 is hier!

In deze versie hebben we enkele statistieken aan het programma toegevoegd en enkele bugs opgelost.

📈 Statistieken en periodefilters

In de meeste documentlijsten zijn enkele nuttige statistieken toegevoegd:

– Som van openstaande bedragen
– Som van vervallen bedragen
– Som van geaccepteerde offertes
– Som van vervallen offertes
– Aantal openstaande werkbonnen

Daarnaast kan per documentlijst een periodefilter worden ingesteld die van toepassing is op de getoonde statistieken en documenten in de lijst.

Van toepassing op:

💶 Periodevergelijkingen

In het Financieel Overzicht is de mogelijkheid toegevoegd om periodes met elkaar te vergelijken op maandniveau. Ook is het nu mogelijk om periodes langer of korter dan 12 maanden te plotten in een grafiek.

Van toepassing op:

⚖️ Eenheden in documenten

Vanaf nu kunnen eenheden worden toegekend aan documentregels. Om deze functie in te schakelen en eenheden in te stellen gaat u naar Instellingen – Overige Instellingen – Prijzen – Eenheden

Van toepassing op:

✅ Verbeteringen en bugfixes

In deze versie zijn verschillende kleine verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost:

– Entertoets verstuurt bewerkformulier klantenfiches
– Prijsaanpassingen worden doorgetrokken naar templates
– Witruimtes en marges beter beheerd in PDF’s
– Lijnen in bewerkvenster voor documenten zijn nu scrollbaar
– Afrondingsfout bij importeren prijslijst opgelost
– Negatieve bedragen kunnen nu worden geïmporteerd in prijslijst
– Verwijderen en vervangen van legacy code

Van toepassing op:

Uw boekhouding is reeds bijgewerkt!

Deze update is automatisch doorgevoerd op alle boekhoudingen. Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op met de klantenservice!