🚀 KMO - Facturatie 2.2.0 is hier!

In deze versie zijn voornamelijk verbeteringen aangebracht aan de werkbonnen en prijsbeheer. Lees verder om de nieuwe features te bekijken!

🎫 Werkbonnen 2.0

Het werkbonnensysteem is van de grond af opnieuw gebouwd in onze nieuwe stijl en met de nieuwe, snellere backend. Hierdoor kan je nog sneller en efficienter aan de slag!

Daarnaast is het nu ook mogelijk om werkbon-specifieke velden al dan niet verplicht invulbaar te maken. Ga hiervoor naar “Instellingen -> Werkbonlay-out”.

Tot slot zijn de opties voor het weergeven van werkbondetails in facturen te vinden onder de tab “Geavanceerd” van het documentbewerkvenster en als globale instelling “Geef werkbonoverzicht weer op factuur” in “Instellingen -> Overige Instellingen -> Werkbonnen”.

Van toepassing op:

🛒 Prijzengroepen

Met prijzengroepen kan je één of meerdere prijzen groeperen en aan een factuur, offerte, bestelbon of dagontvangst toevoegen. Daarnaast is er de mogelijkheid om prijzen of groepsleden in hun geheel te verbergen op de factuur, offerte of bestelbon.

Klik in de prijslijst op de knop “Prijzengroep toevoegen” om een nieuwe groep aan te maken en prijzen te linken.

Van toepassing op:

💵 Winst en winstmarges

Naast het berekenen van de winstmarge op basis van de laatst toegevoegde aankoopfactuur en de verkoopprijs, is het nu ook mogelijk om zelf een winstmarge of absolute winst in te stellen zodat de verkoopprijs dynamisch kan worden berekend wanneer de aankoopprijs verandert.

De instellingen voor winst(marges) verschijnen wanneer een prijs wordt toegevoegd of bewerkt en de berekeningsmethode ingesteld wordt op “Aankoopprijs en winst(marge)”. De winstmarges zijn ook via Excel te importeren en exporteren.

Van toepassing op:

🙋 Klantenfiches en refertes

Ook de klantenfiches zijn van de grond af opnieuw geïmplementeerd om gebruik te maken van de nieuwe backend. Dit heeft als gevolg dat het nu mogelijk is om klanten vanuit het Dashboard of vanuit het bewerkingsvenster van facturen, offertes en bestelbonnen toe te voegen of te bewerken.

Daarnaast zijn er onder de categorie “Facturatie” velden toegevoegd waarmee u een klantspecifieke referte kan instellen. Deze referte kan later worden aangepast in het bewerkingsvenster van uw factuur, offerte of bestelbon.

Van toepassing op:

📃 Extra velden in documenten

Volgende extra velden zijn toegevoegd aan PDF’s van documenten:

Tweede telefoonnummer
Verschijnt indien ingevuld in “Bedrijfsinfo” en de optie “Telefoonnummer weergeven op documenten” (Instellingen – Overige Instellingen – Lay-out) aan staat.

Faxnummer
Verschijnt indien ingevuld in “Bedrijfsinfo” en de optie “Faxnummer weergeven op documenten” (Instellingen – Overige Instellingen – Lay-out) aan staat.

Bedrijfsspecifiek veld
Verschijnt onder de bedrijfsinfo indien de optie “
Aanvullende regel bedrijfsinfo” (Instellingen – Overige Instellingen – Lay-out) ingevuld is.

Referte
Verschijnt rechts van het documentnummer indien ingevuld in de klantenfiche (Facturatie – Referte) of ingevuld in het bewerkvenster voor documenten (Geavanceerd – Referte)


Van toepassing op:

4️⃣ Afronding aankoopfactuur

Aankoopfacturen ondersteunen nu lijningave tot 4 cijfers na de komma en hebben nu ook de mogelijkheid om een afronding na totaal toe te voegen.

Van toepassing op:

🖧 PEPPOL

Sinds deze versie is het mogelijk om uw facturen en creditnota’s aan te bieden aan het Pan-European Public Procurement – afgekort PEPPOL – netwerk. Hiervoor maken we gebruik van een veilige externe service provider die optreedt als gecertifiëerd access point. Dit netwerk wordt voornamelijk gebruikt door overheidsinstanties en is veelal een vereiste als u wil factureren aan de overheid.

Om een document te versturen klikt u in de facturenlijst op “Opties – Versturen via PEPPOL”.

Van toepassing op:

📱 QR-EPC ondersteuning

De QR – codes op facturen volgen de internationale QR-EPC standaard. Helaas is deze standaard nog niet wijdverspreid onder Belgische banken. Het goede nieuws is dat BNP Paribas in de laatste nieuwe versie van hun mobile banking app ondersteuning voor deze standaard heeft ingebouwd. Hiermee zijn er nu vier banken die het formaat ondersteunen:

– Argenta
– Belfius
– KBC
– BNP Paribas

Het is niet mogelijk om deze code in de Payconiq app te gebruiken aangezien zij geen ondersteuning bieden voor QR-EPC en het niet mogelijk is om een QR-code met een betaalverzoek in een PDF te embedden. Deze betaalverzoeken zijn namelijk slechts enkele minuten geldig, terwijl een (afgedrukte) PDF permanent is.

Van toepassing op:

✅ Verbeteringen en bugfixes

Naar goede gewoonte zijn er ook enkele bugs verholpen:

– Templates zijn niet langer gekoppeld aan een klant
– Wanneer twee mails verstuurd worden vanuit dezelfde sessie, werd bij de tweede keer van het openen van het mailvenster automatisch het standaard “noreply” verzendadres geselecteerd. Nu wordt het geprefereerde adres correct geselecteerd.
– Bij het aanmaken van een creditnota voor een factuur die niet uit KMO-Facturatie komt, werd de voorraad opgeteld in plaats van afgetrokken. Dit is verholpen waardoor de voorraad nu correct wordt afgetrokken.
– Bij bevestigen van een offerte via DocShare werd onterecht een foutmelding getoond, terwijl de handtekening wel correct werd geregistreerd. Dit is nu verholpen.

Van toepassing op:

Uw boekhouding is reeds bijgewerkt!

Deze update is automatisch doorgevoerd op alle boekhoudingen. Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op met de klantenservice!