Functionaliteiten

Hieronder kunt u een overzicht vinden van alle functionaliteiten. In het overzicht van de pakketten kunt u terugvinden of de functionaliteit al dan niet beschikbaar is in het door u gekozen pakket.

Offertes

In slechts enkele klikken stelt u uw offerte op en kan u deze overmaken aan uw klant. Een raming of bestek nodig? Ook dit is mogelijk.

Facturen

Aanmaak en beheer verkoopfacturen via verschillende mogelijkheden om deze op een zo kort mogelijke termijn aan te maken. Dit kan vanuit een offerte, bestelbon of werkbon. Aan de hand van het planningssysteem of gebruik van de templates.

Betalingsopvolging

Facturen kan u manueel aanduiden indien ze betaald zijn, op welke datum dit plaatsvond en via welke weg dit gebeurde. 

E-mailintegratie 

Met kmo-facturatie kan u al uw gecreëerde documenten versturen vanuit uw eigen e-mailadres.

Planningsysteem

U kan facturen op voorhand inplannen zodat de klant deze een vaste dag in de maand ontvangt of u plant deze in volgens een periodiek systeem waarbij u zelf het aantal dagen kan selecteren. Tevens is er de mogelijkheid om het facturatiebedrag te spreiden en via deelfacturen het totaal bedrag in te plannen.  

Templates

De inhoud van uw documenten kan u opslaan als een template en nadien uploaden in toekomstige offertes, facturen en bestelbonnen. Deze inhoud kan bestaan uit artikelen met de desbetreffende prijs en mogelijke beschrijvingen. Deze kunt u nadien steeds aanpassen.  

Bestelbonnen

U kan bestelbonnen aanmaken en beheren waarbij u een koppeling kan maken met het voorraadbeheer van uw bedrijf.  

Voorraadbeheer

Met voorraadbeheer kan u uw voorraad op een eenvoudige manier beheren en koppelen aan uw bestelbonnen. Welke artikelen zijn gereserveerd? Welke artikelen zijn verkocht? Aan welke bestelbon of factuur is dit artikel gelinkt?  

Dagontvangsten 

Indien u niet werkt met betaling via uw facturen, kan u gebruik maken van dagontvangsten. Deze kunt u linken met de prijslijst van uw bedrijf. 

Werkbonnen 

De beschikbare velden van de werkbon is volledig aanpasbaar naargelang wensen. U kunt vanuit een offerte een werkbon aanmaken, waarbij de inhoud wordt overgenomen en u slechts enkele velden dient in te vullen. Een lege werkbon aanmaken voor uw klant behoort tevens tot de mogelijkheden. U kan de werkbon digitaal laten ondertekenen, hier een pdf van creëren en doormailen naar uw klant.
Ook uw personeel kan deze werkbon aanpassen, invullen, laten tekenen en afsluiten. Hiervoor zijn beperkte toegangsmogelijkheden voorzien. Uw personeel ziet enkel de hoogstnodige informatie uit het systeem.

Exportfunctie

U kunt op een eenvoudige manier al uw verkoopfacturen overmaken aan uw boekhouder. U maakt een pdf van al uw verkoopfacturen en een overzicht hiervan slaan we op in een zip-bestand, waarna u deze kan doormailen.

Overzicht

U kan een overzicht raadplegen waarbij u de omzet per periode kan bekijken. Bij deze functie is het overigens mogelijk deze periodes te vergelijken en de evolutie te bekijken aan de hand van statistieken. 

Formulieren 

Indien u gebruikt wenst te maken van formulieren op uw website, kan u deze koppelen aan het facturatiesysteem. Dit kan onder meer gebruikt worden voor inschrijvingen.