Bestelbonnen

1. Bestelbon maken

Stap 1: klant opzoeken en juiste fiche aanklikken

Via het klantenbestand kan u de klant opzoeken voor wie u een bestelbon wenst op te stellen. 
Kan u de klant niet terugvinden, kan u in het klantenbestand een nieuwe klant toevoegen. 
Hoe u dit juist moet doen, kan u terugvinden in de handleiding Klantenbestand. 

Van zodra u de juiste klant heeft aangeduid, opent de volledige klantenfiche. 

Stap 2: bestelbon aanmaken

De aanmaak van dit document is beschikbaar in het Pro en het Pro Plus pakkeet. 

Klik op '+ Bestelbon maken'. De invoicer verschijnt nu.

Vul de nodige velden: 

– Aantal
– Beschrijving (Van zodra u begint te typen, zullen er automatisch artikels worden voorgesteld of u kan zoeken via de knop ‘Prijs zoeken’)
– Correct BTW-percentage selecteren
– Eventuele korting aanduiden
– Prijs ingeven (Indien het artikel al in de prijslijst zit, zal er automatisch een prijs voorgesteld worden)
– Per lijn kan u een uitgebreide beschrijving of bijkomende informatie ingeven
– Klik op het plus-tekentje om de lijn toe te voegen

Voorraadgebruik: 
Hier komen de wijzigingen in de voorraad te staan. Het aantal wordt in mindering gebracht en de artikels die op de bestelbon worden weergegeven als gereserveerd. 

Bestelboninformatie: 
Hier dient u een leveringsdatum in te geven

Samenvatting: 
Bij samenvatting krijgt u een overzicht van de totaalbedragen van de bestelbon. 

Als u nog iets wil aanpassen aan de door u ingegeven artikels, kan u dit doen door naar de juiste lijn te gaan. Deze lijn wordt dan in het blauw weergegeven en volgende knopjes verschijnen: 

Het eerste knopje is om de lijn te verwijderen, het tweede om de lijn aan te passen. Bij het derde en vierde knopje kan u de lijnen verplaatsen.

Van zodra u alle nodige lijnen heeft ingegeven en alles juist staat, klikt u op ‘Opslaan’. 

Uw bestelbon komt tevoorschijn: 

2. Overzicht bestelbonnen + acties

Een overzicht van de bestelbonnen kan u terugvinden in de klantenfiche of bij Financieel – bestelbonnen. Bij de 2e optie ziet u alle bestelbonnen van alle klanten staan.

In het overzicht worden volgende kolommen weergegeven: 
– bestelbonnummer
– Klant  (wanneer u het overzicht bekijkt via financieel – bestelbonnen)
– Datum 
– Totaal: het totaal bedrag van uw bestelbon
– Laatste actie
– Status: Dit wordt voornamelijk automatisch aangepast naar gelang de laatste actie die werd ondernomen, mogelijke statussen:
Openstaand, Gefactureerd, Verlopen, Geannuleerd. 

In de laatste kolom kan u via opties verschillende acties uitvoeren:
– Bekijken
– Mail Bestelbon
– Factuur maken
– Annuleer bestelling
– Logboek: hier kan u de historiek van de bestelling bekijken, wanneer heb ik deze per mail overgemaakt aan mijn klant en dergelijke.